Aktualności

25.03.2015

ZAPOWIEDZI KONFERENCYJNE

Konserwacja kolekcji zabytkowych - historia, wyzwania, ograniczenia

17 kwietnia 2015 r.
Warszawa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
Dodatkowo w dniach 13-18 kwietnia 2015 r. w holu przed Aulą Jana Pawła II zostanie zaaranżowana
specjalna ekspozycja starodruków ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW.
 
"Każde, niekoniecznie profesjonalne, doświadczenie zabytkowej kolekcji zbiorów
bibliotecznych jest doświadczeniem jej ułomności (a zarazem uroku) spowodowanej upływem
czasu. Starzenie się przedmiotów − jeśli wolno użyć takiego określenia − nie jest, rzecz jasna,
nowym zjawiskiem; nowe, zmieniające się wraz z upływem czasu i przemianami środowisk
kulturotwórczych są jednak wzorce postrzegania owej szczególnej, materialnej starości, jak również
techniki oraz okoliczności zapobiegania jej skutkom. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do dyskusji o
sytuacji dawnej, ale przede wszystkim współczesnej w tych właśnie obszarach.
Interesują nas zagadnienia z zakresu:
• konserwacji papieru, pergaminu, papirusu,
• konserwacji opraw,
• introligatorstwa,
• obiektów muzealnych związanych z przekazem pisma i książką"

 

Organizatorzy konferencji:
dr Joanna Pietrzak-Thébault
mgr Łukasz Cybulski
dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, dyrektor Biblioteki
 

 

16.09.2014

ZAPOWIEDZI KONFERENCYJNE

Sesja Naukowa – Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych

WROCŁAW 20-21 listopada 2014 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

http://www2.oss.wroc.pl/index.php/sesja-naukowa-konserwacja-i-badania-zabytkow-rekopismiennych/

 

27.01.2014

Kto wynalazł globus? Jak je wykonywano? Te i inne informacje można znaleźć w najnowszym tekście autorstwa Kasi Rafalskiej. Zapraszam! http://konserwatorzy.com/Globusy

 

17.01.2014

ZAPOWIEDZI KONFERENCYJNE

1. Care and conservation of Manuscripts
2-4 kwietnia 2014
Department of Scandinavian Research 
University of Copenhagen
 
2. Conference Men and Books from Microorganism to Megaorganism
28.04. - 01.05.2014
Miejsce: St. Pölten, niedaleko Horn i Wiednia
Udział bezpłatny!
 
3. Tegumentologia polska dzisiaj -- I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza
Toruń, 26-27 czerwca 2014
Wpisowe 350 zł

4. II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2014
Warszawa, 7-9 października 2014
 
5. Wczoraj i dziś konserwacji - restauracji zabytkowych kodeksów
Toruń, 23-24 października 2014
Konferencja organizowana przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry
 
6. Analiza chemiczna w ochronie zabytków
Warszawa, 4-5 grudnia 2014

  

26.09.2013

Po długiej przerwie pojawił się kolejny artykuł tym razem poświęcony dezynfekcji zbiorów zabytkowychWiele archiwów, bibliotek czy muzeów zmaga się z problemem zakażenia mikrobiologicznego zbiorów. Zabytki często są przechowywane w nieodpowiednich warunkach, przez co są atakowane przez mikroorganizmy i owady. W takich przypadkach ważne jest podjęcie czynności mających na celu zwalczenie infekcji. W artykule scharakteryzowano podstawowe metody dezynfekcji obiektów zabytkowych na podłożu papierowym, z podziałem na dezynfekcję masową i dezynfekcję pojedynczych zabytków. http://konserwatorzy.com/dezynfekcja

 

28.08.2013

Relacja z seminarium do przeczytania na forum.

SEMINARIUM

Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych - stan obecny i perspektywy

17-18 września 2013

organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych będzie tematem dwudniowego seminarium organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na premierowych Targach Dziedzictwo 2013.  Uznani eksperci będą oceniać obecną sytuację w Polsce w zakresie przechowywania i ochrony zasobów, a także wskazywać nowe możliwości działania w tym obszarze. Co więcej, w trakcie spotkania powołane zostaną specjalne zespoły problemowe, które będą analizować różnorodne możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów, począwszy od tego, w jakich obiektach powinny być one gromadzone, przez wykorzystanie nowych technologii czy nawet sposoby postępowania w przypadku konfliktu zbrojnego. Targi Dziedzictwo 2013 odbędą się w dniach 17-18 września w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Seminarium będzie podzielone na cztery grupy problemowe do wyboru dla każdego uczestnika:

- Ochrona i profilaktyka konserwatorska (moderator: Ewa Potrzebnicka: Z-ca Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. ochrony i udostępniania zbiorów)

- Szkolenie kadr (moderator: Anna Czajka: Kierownik Centralnego Labolatorium Konserwacji Archiwaliów, Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych)

- Szacowanie zagrożeń i działania w sytuacjach kryzysowych (moderator: Krzysztof Sałaciński: Przewodniczący Polskiego Komitetu "Błękitnej tarczy", Radca Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

- Nowe technologie w ochronie zbiorów (moderator: Robert Pasieczny: Kierownik Działu edukacji, informacji i wydawnictwa Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

Seminarium będą towarzyszyć Targi Wyposażenia Archiwów, Muzeów, Bibliotek i Kancelarii DZIEDZICTWO.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

23.01.2013

II konferencja w Horn

From Microorganisms to Mega-organisms

23-25 kwietnia 2014 r.

Organizator: European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration

Pojawiła się zapowiedź kolejnej konferencji w Horn. Osoby które chciałbyby wystąpić z referatem muszą przesłać abstrakt do końca kwietnia 2013 r. Rejstracja na konferencję od sierpnia tego roku. Więcej informacji, tematy konferencji można znaleźć na stronie Europejskiego Centrum Badań.

12.12.2012

Międzynarodowa konferencja naukowa

Biblioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra. 

Biblioteka Jagielońska 24-25 stycznia 2013r.

 

Biblioteka Jagiellońska od 15 kwietnia 2010 r. realizuje 3-letni projekt „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa”, który miał w szczególności na celu konserwację zachowawczą i archiwizację unikatowych zbiorów, zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych przed kradzieżą i zniszczeniem, digitalizację zagrożonych zniszczeniem, unikatowych w skali kraju zbiorów i zbudowanie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, jako platformy udostępniania zbiorów bibliotecznych w postaci cyfrowej.

Konferencja promująca, ale i podsumowująca ten projekt, zogniskowana jest zatem wokół trzech głównych tematów:

  • obiekty oryginalne, w szczególności te należące do dziedzictwa narodowego (dobór, zabezpieczanie, konserwacja);
  • obiekty cyfrowe (tworzenie, formaty, jakość);
  • metadane (standaryzacja, przetwarzanie).

 

30.08.2012

Wielkimi krokami zbliża się toruńska konferencja konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki. W tym roku będzie ona poświęcona zagadnieniom dotyczącym obiektów XIX i XX wiecznych.

 Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku

konserwacja-restauracja

18-19 października 2012

 

Warta odnotowania jest również inna konferencja naukowa organizowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Niestety obydwa spotkania organizowane są w tym samym czasie.

Księgozbiory rozproszone.

Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej

19 października 2012

Celem konferencji jest zaprezentowanie problematyki księgozbiorów rozproszonych (przemieszczonych) oraz związanych z tym różnych aspektów, m. in. prawnych. Zapoznanie z losami zbiorów bibliotek, instytucji, prywatnych księgozbiorów na terenie Polski po II wojnie światowej, których wspólnym wykładnikiem jest rozproszenie, zniszczenie bądź zagrabienie. Te zagadnienia mają również przybliżyć niezwykle newralgiczny temat dotyczący restytucji utraconych/ocalonych dzieł...

6.06.2012

Na UJ trwają zapisy na studnia podyplomowe:

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych

Więcej informacji tutaj

 

20.01.2012

19 marca 2012 roku odbędzie się we Wrocławiu sesja naukowa pt. „Zastosowanie metod fizykochemicznych w obszarze interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego”.

Więcej informacji tutaj

 

18.05.2011

Zapraszam do przeczytania obszernej relacji z konferencji konserwatorskiej , która odbyła się w dniach 9-11 maja w Horn.

http://konserwatorzy.com/konferencja_Horn

8.02.2011

NEW APPROACHES TO BOOK AND PAPER CONSERVATION-RESTORATIONPierwsza konferencja European Research Centre of Book and Paper Conservation-Restoration. 9-10 maja 2011 Horn (Austria). Zapowiadają się niezwykle ciekawe trzy dni. Program konferencji znajduje się pod adresem: http://www.european-research-centre.buchstadt.at/ Po konferencji relacja ze spotkania na www.konserwatorzy.com!

9.01.2011

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie w maju 2011 r. organizuje pierwszą Konferencję Naukową Studentów. Więcej informacji znajduje się na stronie http://wk.asp.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=183

 

25.08.2010 / 1.11.2010

Już niecałe dwa miesiące pozostały do Konferencji PERGAMIN I SKÓRA badania, konserwacja-restauracja, rzemiosło, która odbędzie się w dniach 21-23 października 2010 r. w Toruniu. Wszystkie informacje organizacyjne wraz z bardzo ciekawym programem można znaleźć pod tym linkiem:

http://www.zkpis.umk.pl/?archiwum,180

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć w dziale Galeria: http://konserwatorzy.com/zdjecia_z_konferencji

 

16.05.2010

Konserwatorów i restauratorów wszystkich specjalizacji zachęcam do wypełnienia ankiety Nawarstwienia historyczne w świetle zagadnień konserwatorskich – teoria a praktyka.

 http://konserwatorzy.com/ankieta

 

17.04.2010

Zapraszam do przeczytania recenzji książki Piotra Dudzikowskiego O profilaktyce i zabezpieczaniu materiałów archiwalnych, czyli elementarz, poradnik i przewodnik dla renowatorów, bibliotekarzy i archiwistów. Autorami recenzji są studenci Konserwacji i Restauracji Papieru i Skóry ZKPiS w Toruniu. Recenzja jest reakcją studentów na rażąco niski poziom publikacji, która może stanowić wręcz zagrożenie dla zabytków na podłożu papierowym. 

Komentarze na temat książki są mile widziane.

http://konserwatorzy.com/Piotr_Dudzikowski_O_profilaktyce_i_zabezpieczaniu_materialow_archiwalnych

 

27.03.2010

Powstała idea utworzenia bazy przetłumaczonych artykułów obcojęzycznych o tematyce konserwatorskiej. Zapraszam na forum do zapoznania się z tematem http://konserwatorzy.com/node/101

 

26.01.2009

Nowy rok  zaowocował powstaniem kolejnego ciekawego artykułu. Zapraszam do poczytania o kalce, jej historii oraz technikach wytwarzania. Artykuł znajduje się w dziale Wszystko o papierze  http://konserwatorzy.com/kalka

 

25.11.2009

Powstał dział poświęcony kurdybanom http://konserwatorzy.com/kurdybany

Pojawiło się też sporo nowych ciekawych linków http://konserwatorzy.com/linki